NIEUWS

Onderzoek kans op financiële problemen
Het Nibud heeft samen met Wijzer in geldzaken onderzocht welke factoren van invloed zijn bij het ontstaan van financiële problemen. Lees meer ..
Explosieve stijging loonbeslagen bij jongeren
Bij ongeveer 150.000 jongeren hebben deurwaarders beslag gelegd op hun loon of uitkering. Deze groep groeit snel. Dat meldt RTL op basis van gegevens van GGN, het grootste deurwaarderskantoor van het land. Ten opzichte van de eerste 7 maanden van 2011 is het aantal loonbeslagen dit jaar met 11 procent gestegen. Vooral de groep mensen onder de 30 jaar is hard getroffen. Daar is de stijging 20 procent.

Woningcorporaties

Maatwerk bij huurachterstanden 

Woningcorporaties worden in toenemende mate geconfronteerd met huurschulden. BHFV helpt u huurachterstanden te voorkomen en terug te dringen. Een duidelijk incassobeleid is belangrijk maar blijkt niet altijd voldoende. Soms is maatwerk noodzakelijk. BFHV biedt individuele coaching aan medewerkers huurincasso, frontoffice-medewerkers en woonconsulenten. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: effectiever communiceren, signaleren en verwijzen en het treffen van een reële betalingsregeling. Ook is het mogelijk een training cursus op maat samen te stellen.

U kunt samenwerken met de reguliere (schuld)hulpverlening maar ook is het mogelijk zelf de benodigde expertise in huis te halen. BFHV heeft ruime ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van projecten preventieve schuldhulpverlening bij woningcorporaties. Kijk wat u zelf kunt doen om huurachterstanden en ontruimingen te voorkomen!

 

 

Quicklinks

NIBUD – Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting


Meijer Trainingen – “ Meijer Trainingen, een bureau voor trainers en acteurs, verzorgt dynamische trainingen specifiek ontwikkeld voor uw organisatie”.

Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk – “Expertisecentrum voor Oplossingsgerichte Therapie”.