NIEUWS

Onderzoek kans op financiële problemen
Het Nibud heeft samen met Wijzer in geldzaken onderzocht welke factoren van invloed zijn bij het ontstaan van financiële problemen. Lees meer ..
Explosieve stijging loonbeslagen bij jongeren
Bij ongeveer 150.000 jongeren hebben deurwaarders beslag gelegd op hun loon of uitkering. Deze groep groeit snel. Dat meldt RTL op basis van gegevens van GGN, het grootste deurwaarderskantoor van het land. Ten opzichte van de eerste 7 maanden van 2011 is het aantal loonbeslagen dit jaar met 11 procent gestegen. Vooral de groep mensen onder de 30 jaar is hard getroffen. Daar is de stijging 20 procent.

Werknemers met financiële problemen

Financiële problemen kunnen leiden tot ziekteverzuim 

Heeft u werknemers met financiële problemen? Financiële problemen kunnen leiden tot een verminderde concentratie of tot ziekteverzuim. Daarnaast kunt u geconfronteerd worden met extra kosten als gevolg van loonbeslag. Het is lang niet altijd noodzakelijk of mogelijk een beroep te doen op de reguliere schuldhulpverlening.

BFHV biedt preventieve schuldhulpverlening 

BFHV biedt schuldhulpverlening aan werknemers met financiële problemen. Preventief, om te voorkomen dat er een problematische schuldsituatie ontstaat, maar ook als hier al sprake van is kunnen wij hulp bieden. Ook biedt BFHV adviesgesprekken aan, bijvoorbeeld als onderdeel van een outplacement traject of sociaal plan. Zo zijn medewerkers optimaal voorbereid op de nieuwe (financiële) situatie.

Wilt u binnen uw organisatie maatregelen nemen om te voorkomen dat uw medewerkers worden geconfronteerd met financiële problemen? Voorkomen is tenslotte beter dan genezen. Neem contact met ons op en ontdek wat BFHV voor u en uw medewerkers kan betekenen.

 

 

Quicklinks

NIBUD – Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting


Meijer Trainingen – “ Meijer Trainingen, een bureau voor trainers en acteurs, verzorgt dynamische trainingen specifiek ontwikkeld voor uw organisatie”.

Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk – “Expertisecentrum voor Oplossingsgerichte Therapie”.